Přeskočit na obsah | Přeskočit na navigaci

Ověřování vodoměrů

Ověřování vodoměrů

Ověřování vodoměrů

Dle platné legislativy:

  • Zákon č. 505/1990sb., o metrologii, ve zněních pozdějších předpisů
  • Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000sb. ve znění pozdější předpisů, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
  • Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

Je třeba aby vodoměry které slouží pro fakturační účely splňovaly určité požadavky.

Jedním z požadavků je platnost ověření (ověření je platné 6 let).

Naše společnost je Autorizovaným metrologickým střediskem pro ověřování vodoměrů. Zajišťujeme tedy následné ověření měřidel - vodoměrů - dle platné legislativy.

Nejčastějším případem je ověření vodoměru po skončení platnosti jeho ověření. Vodoměr je u nás opraven a následně ověřen a opatřen plombou tak, aby mohl být používán jako stanovené měřidlo po dobu dalších 6 let.

Ověřujeme vodoměry dimenze DN 15 - 200, tedy domovní a průmyslové vodoměry, mechanické i elektronické (indukční, ultrazvukové).

Kontakt

Bylany 85
284 01 Kutná Hora

Hodiny pro zákazníky:
Po - Pá: 7 - 11 a 12 - 14

327 512 918