Přeskočit na obsah | Přeskočit na navigaci

AMS K-31

Společnost KAPKA spol.s r.o. je autorizována Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jako Autorizované metrologické středisko pro ověřování stanovených měřidel v oboru (viz. autorizace a podmínky autorizace) s přidělenou značkou K-31.

AMS jako orgán prvádějící výkon ověřování stanovených měřidel v souladu s §4, 9 a §16 zakona o metrologii č. 505/1990 Sb., v platném znění (dále jen zákon) a §5 vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a sporávnost měřidel a měření, provede na základě požadavků zákazníka:

  • Ověření stanoveného měřidla - ověřením měřidla se potvrzuje, že měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Při kladném výsledku ověření je na měřidle umístěna úřední značka. V případě, že zákazník požaduje vystavení dokladu o ověření měřidla opatřeného pouze úřední značkou, může AMS vystavit za úplatu nepovinný doklad
    "Potvrzení o ověření stanoveného měřidla".
     
  • Přezkoušení o správnosti stanoveného měřidla - v případě požadavku na provedení zkoušky stanoveného měřidla ve smyslu §11 odst. 4 zákona, tj. požadavku zákazníka na přezkoušení stanoveného měřidla v době platnosti jeho ověření nebo požadavku Policie ČR, soudů apod. vystaví AMS "Osvědčení o výsledku ověření".
    Pokud ověřované měřidlo nesplňuje stanovené požadavky, jeho další používání je v rozporu se zákonem.
    Pokud ověřování splňuje stanovené požadavky, je potvrzena platnost ověření stanoveného měřidla.

 

Doba platnosti ověření stanoveného měřidla stanovená vyhláškou č. 345/2002 Sb., v platném znění, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení se počítá od začátku kalendářního roku následujícího po roce, v němž bylo ověření stanoveného měřidla provedeno. Poslední dvojčíslí roku ověření je uvedeno na úřední značce, kterou je opatřeno stanovené měřidlo.

Kritéria pro ověření či přezkoušení stanoveného měřidla jsou uvedeny v Opatření obecné povahy pro vodoměry (OOP) 0111-OOP-C035-14 vydaném Českým metrologyckým insttutem. 

Kontakt

Bylany 85
284 01 Kutná Hora

Hodiny pro zákazníky:
Po - Pá: 7 - 11 a 12 - 14

327 512 918